ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ(ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ)
(ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ)
(Βάσει της έκθεσης τεχνικού ελέγχου ψεκαστήρα
µεγάλων καλλιεργειών σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ του
ν.4036/2012 και το πρότυπο ΕΝ-13790-1:2003)


ΚΤΕΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΥΜΑΣ


Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλέισετε ραντεβού επιθεώρησης και εμείς θα αναλάβουμε τον έλεγχο του ψεκαστικού στον χώρο σας

Τηλέφωνα : 23210 75735 Κινητό Δημήτρης : (+30) 6932199193 Κινητό Κώστας : (+30) 6932199192

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Placeholder
Placeholder
Placeholder